In de media

Backdoor in encryptie ongewenst

Encryptie wordt nog altijd veel gebruikt in communicatie door criminelen, tot ongenoegen van de Amerikaanse procureur-generaal William Barr. Barr is van mening is dat encryptie-leveranciers backdoors in moeten bouwen in encryptie, om zo wetshandhavers toegang te verschaffen tot deze communicatie. In een artikel van AG Connect reageert Fox-IT’s Chief Security Expert Frank Groenewegen, die het niet eens is met de Amerikaan.

Volgens Groenewegen verzwakt een dergelijke backdoor de veiligheid van een encryptiesysteem. “Een achterdeur is door iemand bedacht, geïmplementeerd en moet ook door iemand te gebruiken zijn. Dat betekent dat ook andere mensen er misbruik van kunnen maken.”

Barr ziet dit probleem niet. “We zijn er zeker van dat er technische oplossingen zijn die wettelijke toegang tot versleutelde data en communicatie door wetshandhavers mogelijk maken, zonder wezenlijke verzwakking van de beveiliging die encryptie biedt”, aldus de procureur-generaal.

Groenewegen ziet dit anders: “Voor een democratisch land geldt vaak wel dat de politie eerst een verdenking moet hebben en in sommige gevallen toestemming moet vragen aan een officier van justitie voor het inzetten van speciale bevoegdheden waarvoor soms zelfs een speciale machtiging door een rechter-commissaris moet zijn afgegeven. En vervolgens hebben we hier onafhankelijke rechtbanken die dat allemaal nog eens achteraf toetsen. Maar dat is in bijvoorbeeld Rusland of China alweer heel anders.”

Privacy

In de discussie rondom de technologie van encryptie speelt het privacy aspect ook een rol. Met het toegankelijk maken van encryptie gaat namelijk ook een stuk privacy verloren, wat de discussie nog verder bemoeilijkt. Groenewegen: “Ik zie dat zowel voorstanders als tegenstanders niet meer naar elkaar luisteren. En dat laat wel zien dat het een heel lastig onderwerp is.”

Frank Groenewegen

Chief Security Expert
For a more secure society
  • Experts
  • Services
  • Technology