In de media

Een goede informatiepositie kan veel ellende voorkomen

Het interview vindt plaats de dag nadat de MIVD publiceert over de verijdelde poging tot cyberinbraak bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag. Lans: ‘’De MIVD heeft knap werk geleverd, het op heterdaad betrappen van Russische cyberinbrekers vraagt om een uiterst professionele aanpak. Dit incident maakt duidelijk dat een goede informatiepositie veel ellende kan voorkomen. Maar momenteel investeren organisaties vooral in preventie als het gaat om cybersecurity. Om het ‘hek’ rond het bedrijf nog hoger te maken, de ‘muur’ nog dikker en de firewall nog strenger. Maar dat is niet meer toereikend, zoals het MIVD-succes aantoont.’’

Fox-IT: Een goede intelligence-positie helpt om dreigingen zo snel mogelijk te onderkennen en op basis van de aard daarvan de juiste respons te kiezen, met het optreden van de MIVD als goed voorbeeld.

De inlichtingendienst hield de Russen in de gaten en kon achterhalen wie zij op het oog hadden. Toen zij op het punt stonden om op het netwerk in te breken, greep de MIVD in. Fox-IT hanteert een vergelijkbare aanpak voor cybersecurity: informatiepositie opbouwen (intelligence), preventie, detectie en respons. Daarom heeft het bedrijf alle diensten op deze terreinen gebundeld onder de noemer Managed Detection and Response (MDR).

Een andere belangrijke les is dat security naast technologie ook om gedrag en om processen draait. Maar dat besef is bij veel organisaties nog onvoldoende aanwezig.

‘’Zij moeten zich gaan realiseren dat preventie niet voldoende is om cyberaanvallers buiten de deur te houden. Goede detectie en respons zijn zeker zo belangrijk’’, aldus Lans.

For a more secure society
  • Experts
  • Services
  • Technology