Persbericht

Fox-IT wint MDR-deal ter waarde van meer dan 25 miljoen euro om systemen voor het hoger onderwijs te beveiligen

Delft, 7 januari 2021 – SURF, de ICT-coöperatie voor onderwijs en onderzoek, werkt de komende 5 jaar samen met Fox-IT (onderdeel van NCC Group) om de verdediging en kennis op het gebied van cybersecurity voor de bij SURF aangesloten onderwijs- en onderzoeksinstellingen te versterken.

Binnen dit samenwerkingsverband zal Fox-IT 24/7 security incident en event management (SIEM) diensten leveren voor de ondersteuning van SURFsoc, een nieuw security operations center dat door SURF is gelanceerd en dat zich richt op het beveiligen en continu monitoren van de systemen van haar ledenbestand.

Met hulp van het Fox-IT-team zal SURFsoc ook universiteiten en andere onderwijsinstellingen toegang geven tot securityexpertise en dreigingsmanagement. Het vergaren van actuele dreigingsinformatie zal meer samenwerking tussen instellingen mogelijk maken en het SURF-team in staat stellen leden op de hoogte te stellen van nieuwe dreigingen.

De lancering van het nieuwe security operations center van SURF werd versneld door de ransomware-aanval op de Universiteit Maastricht tijdens de kerstdagen van 2019, waardoor geen toegang mogelijk was tot universitaire systemen en back-ups.

Met een geïntegreerd, samenwerkend waarschuwingssysteem en voortdurende monitoring wil SURFsoc instellingen voorzien van de kennis die ze nodig hebben om de verdediging te versterken en snel te kunnen reageren op opkomende dreigingen.

Inge Bryan, managing director voor de activiteiten van NCC Group op het Europese vasteland, waaronder Fox-IT:  “SURFsoc is een vooruitstrevend voorbeeld van hoe instanties, individuele instellingen en beveiligingsteams sectorbreed kunnen samenwerken om de veerkracht van hun sector te verbeteren en we zijn er trots op dat we onze expertise kunnen leveren om deze missie te ondersteunen.”

“Deze combinatie van permanente kennisdeling en het 24/7 verzamelen van informatie over dreigingen zal niet alleen de veerkracht van individuele onderwijsinstellingen vergroten, maar de komende jaren ook een vooraanstaande rol spelen als het gaat om de security binnen het onderwijs wereldwijd.”

Hans Louwhoff, COO van SURF: “Als coöperatie sturen we op vraagbundeling. We bundelen de wensen van de hele onderwijs- en onderzoeksector, verkennen vervolgens de mogelijkheden en komen zo tot een dienst die voor alle leden relevant is. SURFsoc is hier een prachtig voorbeeld van”

Michiel Borgers, CIO van de Universiteit Maastricht en voorzitter van de stuurgroep namens de universiteiten: “Samenwerken en kennisdelen zijn belangrijke pijlers in alle onderdelen van onderwijs en onderzoek. Dus ook op het gebied van cybersecurity. In SURFsoc zijn deze twee pijlers daarom stevig verankerd. We zijn trots dat we dit een jaar na het incident bij Universiteit Maastricht hebben weten te realiseren.”

For a more secure society
  • Experts
  • Services
  • Technology