Assessment

Cyber Security Assessment

Breng de grootste cyberrisico’s in kaart en bepaal het noodzakelijke niveau van cybersecurity voor uw organisatie.

 • Inzicht in cyberrisico’s.
 • Bepalen status huidige cyberveiligheid.
 • Verbeterprogramma voor het optimaliseren van uw cyberveiligheid.

Beschik over een strategie en roadmap om uw security te verbeteren.

U heeft de taak om de cyberveiligheid van uw organisatie te optimaliseren. U wilt weten welke risico’s reëel zijn en welke impact deze zullen hebben op uw bedrijfsvoering. Ook wilt u weten of en in hoeverre de huidige security inspanningen en investeringen van uw organisatie momenteel wel toereikend zijn. Verder hebt u behoefte aan een praktijkgericht verbeterprogramma dat past bij uw organisatie en waarmee u de cyberveiligheid op het gewenste niveau kan brengen.

Oplossing

Het Fox-IT Cyber Security Assessment (CSA) biedt uw organisatie een omvattend inzicht in uw belangrijkste digitale assets, relevante (technische) kwetsbaarheden, relevante risico’s en uw huidige niveau van cybersecurity. Ook bieden wij u een concreet en actiegericht plan voor de systematische verbetering van uw cybersecurity.

Aanpak

Met het CSA biedt Fox-IT u een omvattende aanpak op basis waarvan u de cybersecurity van uw organisatie fundamenteel kunt versterken. Dit doen we systematisch en vanuit verschillende invalshoeken: technische en niet technische. Wij voeren het CSA tevens uit vanuit veranderperspectief: het is van belang dat uw organisatie weet waar zij staat en wat er nog nodig is om een goed niveau van cyberveiligheid te bereiken. Het is noodzakelijk dat het management van uw organisatie actief betrokken is bij het CSA. Dit zodat wij samen met hen kunnen vaststellen welke zaken essentieel zijn voor het ontwikkelen van een verbeterprogramma.

Cyber Security Assessment

Heeft u vragen over het CSA?

Voordelen

Met het Fox-IT Cyber Security Assessment bieden inzichten om cyberveiligheid risicogestuurd en vanuit managementbetrokkenheid invulling te kunnen geven. Wij bieden de volgende resultaten:

 • Overzicht van uw bedrijfskritische assets;
 • Geprioriteerd overzicht van uw belangrijkste bedrijfsrisico’s in een bedrijfsrisicoprofiel;
 • Inzicht in uw huidige technische kwetsbaarheden, zowel op het niveau van uw architectuur als op het niveau van specifieke maatregelen;
 • Verhoogde beveiligingsbewustwording bij alle (in)direct betrokkenen;
 • Duidelijkheid over de voor uw organisatie wenselijke cybersecurity-ambitie en de principes die richting geven aan het behalen van deze;
 • Een duidelijk stappenplan aan de hand waarvan u het geambieerde niveau van cybersecurity kunt bereiken;

Ondersteuning en coaching bij de noodzakelijke veranderingen/implementatie-activiteiten op weg naar het gewenste niveau van cyberveiligheid.

Waarom Fox-IT

Onze ervaren adviseurs gebruiken hun kennis en expertise op het gebied van organisatieverandering om te komen tot de best passende oplossingen voor uw organisatie. Zij doen dit vanuit verschillende invalshoeken – mens, organisatie en techniek – en vanuit verschillende perspectieven die uw cyberrisico’s helpen beheersen: intelligence, preventie, detectie en respons.

Rene Ouwehand

Business Security Consultant
For a more secure society
 • Experts
 • Services
 • Technology