Assessment

M&A Cyber Due Diligence

Inventariseer de risico’s die gemoeid zijn met uw voorgenomen overname, fusie of desinvestering.

  • Inzicht in cyberrisico’s voor de overname target.
  • In kaart brengen van status van huidige cyberveiligheid.
  • Opstellen van verbeterprogramma voor de overname target.

Juist bij fusies, acquisities en desinvesteringen is inzicht in bedrijfsrisico’s cruciaal. Is of wordt het netwerk van de onderneming ongemerkt geïnfiltreerd? Zo ja, is er schade aangericht? Hoe kwetsbaar is de onderneming? Hoe en tegen welke prijs kan de onderneming zich wapenen? De antwoorden op deze vragen kunnen bepalend zijn voor de investment case en onderhandelingen over prijs en transactievoorwaarden.

Oplossing

Fox-IT biedt voor uiteenlopende klantvragen een breed palet aan transactiegerelateerde cyber due diligence services. Deze services zijn voor zowel kopers, als voor verkopers. Van red flag assessments, tot gedetailleerd onderzoek naar de oorzaken en bronnen van geïdentificeerde risico’s. Alle oplossingen zijn gekoppeld aan een concreet actieplan met aanbevelingen en een inschatting van de daarvoor benodigde investeringen.

M&A Cyber Due Diligence

Wilt u direct contact opnemen met ons?

Aanpak

Met behulp van onze analyses brengen we risico’s in kaart en beoordelen we de mogelijke impact hiervan vanuit een technisch én business perspectief. Dit geeft u inzicht in het niveau van cybersecurity van de overnamekandidaat en laat zien hoe die in verhouding staat tot het dreigingslandschap van uw organisatie. Waar gewenst begeleiden wij u in het verbeteren van het beveiligingsbeleid. Cyberdreigingen en kwetsbaarheden worden aan de bedrijfsrisico’s gekoppeld, waarna we in afstemming de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen opstellen om de onderneming tot een gewenst beveiligingsniveau te brengen.

Voordelen

Onze transactiegerelateerde diensten bieden klanten waardevolle inzichten in investeringsbeslissingen, helpen investeerders met het beheersbaar houden van cyberrisico’s en helpen verkopers met het verschaffen van transparantie aan biedende partijen. Onze due diligence services kunnen in strekking en diepgang worden aangepast aan de situatie. Hierdoor zijn deze inpasbaar ongeacht het type transactie.

Waarom Fox-IT

Fox-IT is in staat om een multidimensionaal oordeel te vormen over de organisatorische en technische inrichting van de cybersecurity van uw overnamekandidaat. Vanuit onze intelligence, incident response en pentesting praktijk beschikken wij over de meest actuele kennis van technische kwetsbaarheden en de effecten die hieruit kunnen voortvloeien. Wij kennen de tactieken die aanvallers gebruiken om deze kwetsbaarheden uit te buiten. Daarom zijn wij in staat om de overnamekandidaat grondig door te lichten en daarmee overnamerisico’s te beperken.

Rene Ouwehand

Business Security Consultant
For a more secure society
  • Experts
  • Services
  • Technology