Over Fox-IT

MVO Beleid

In ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-beleid beschrijven wij de manier waarop wij invulling geven aan MVO. Voor Fox betekent MVO de verantwoordelijkheid die wij dragen voor het effect van onze activiteiten op de maatschappij. Borging van mensenrechten staat hierbij centraal. Wij willen bijdragen aan een veiligere samenleving en hebben integriteit en vertrouwelijkheid hoog in het vaandel staan.

Gezien de belangen van onze klanten en de gevoelige aard van onze werkzaamheden is het vaak nodig om bepaalde activiteiten geheim te houden. Met het navolgende MVO-beleid geven wij daarom meer in het algemeen inzicht in onze uitgangspunten, de wijze waarop wij omgaan met dilemma’s rond maatschappelijk relevante vraagstukken en het toetsingskader dat wij hanteren met betrekking tot (potentiële) klanten.

Over Fox-IT

Download ons MVO-beleid

For a more secure society
  • Experts
  • Services
  • Technology