Over Fox-IT

Ons manifest

Dit manifest is opgesteld om je een indruk te geven van Fox-IT (oftewel ‘Fox’). We richten ons erop dat iedereen die bij ons werkt of gaat werken, zich hiermee kan identificeren, zelf ook een enthousiaste Foxer wordt en elke dag met veel plezier aan de slag gaat. Zo werken we gezamenlijk aan het vergroten van het succes van Fox.

Om onze organisatie een solide basis te geven, heeft een aantal Foxers in 2005 onze ideeën formeel onder woorden gebracht. Dit vormt nog steeds het uitgangspunt van ons bestaan. Met enige regelmaat herijken en actualiseren we deze ideeën en scherpen we hiermee ons manifest aan.Sinds november 2015 zijn wij onderdeel van de NCC Group. Hierdoor maakt Fox deel uit van een wereldwijd team van ruim 2000 professionals, verspreid over meer dan 35 locaties in 3 continenten. Wij passen met onze cultuur goed binnen de NCC Group en hebben onze eigen identiteit.We hebben onze gedachten en overtuigingen in heldere taal op papier gezet om je een duidelijk beeld te geven van de grondbeginselen van onze organisatie en de uitgangspunten die we als Foxers hanteren bij het nemen van beslissingen. Hierbij is volledigheid niet het doel, maar gaat het ons erom te delen wat Fox is en wat mensen Foxers maakt.

Onze missie

Voldoening halen uit het veiliger maken van de samenleving met behulp van onze technische en innovatieve oplossingen (Missie 2020).

Onze kernwaarden

 • Vooroplopen in innovatie.
 • Discretie: werken met vertrouwelijke informatie en dergelijke informatie genereren, en het vertrouwen krijgen van onze klanten om met hun gevoelige informatie om te gaan.
 • Uitstekende reputatie: onderdeel zijn van iets unieks (trots).
 • Het stimuleren van zowel individuele vaardigheden als ondernemende en technische creativiteit.
 • Plezier halen uit ons werk en uit de samenwerking met collega’s.

Ons BHAG (Big Hairy Audacious Goal)

In 2025 lost Fox op innovatieve wijze de meest complexe en maatschappelijk relevante cybersecurity problemen op voor alle organisaties in Europa, voor wie cybersecurity van vitaal belang is.

Waarom hebben we Fox?

We doen coole dingen die ook nog eens maatschappelijk nuttig zijn. Door onze innovatieve ontwikkelingen, weten we als eerste hoe iets in elkaar zit. We bieden Foxers een uitdagende omgeving waar ze zich kunnen ontwikkelen en kunnen bijdragen aan een veiligere samenleving. Dat maakt ons werk extra leuk en elke dag uitdagend.

Wie zien we als onze klanten?

We richten ons met name op organisaties met een maatschappelijk belang, zoals de overheid, de financiële sector, de vitale infrastructuur en andere organisaties voor wie cyberbeveiliging belangrijk is.

Wat is het doel dat we met Fox willen bereiken?

We worden gezien als toonaangevende security organisatie, met name door onze kennis en innovatie. Deze positie willen we graag behouden. Dit geldt voor zowel ons imago als de feitelijke business. Daarnaast hebben we een serieuze ambitie om internationaal de nummer één positie te bereiken en onze unieke producten en diensten te leveren aan klanten. Hiermee leveren we structureel een positieve bijdrage aan het succes van NCC Group.

Hoe doen we dat?

Met onze expertise en oplossingen helpen we onze klanten met de huidige en opkomende uitdagingen in ons vakgebied. Hierdoor zitten we in de haarvaten van onze klanten en doen we kennis en ideeën op over de toekomstige mogelijkheden om onze maatschappij veiliger te maken.

Die kennis gebruiken we om schaalbare producten en diensten te ontwikkelen met als doel deze nationaal en internationaal te verkopen. De oplossingen ontwikkelen we in Nederland en brengen we naar volwassenheid in nauwe samenwerking met onze klanten. De oplossingen die zowel onderscheidend zijn als een langere periode voor kunnen lopen op de concurrentie, worden doorontwikkeld tot een professionele oplossing voor onze (inter)nationale klanten. Internationaal worden onze oplossingen aan de juiste doelgroepen via de best passende kanalen verkocht. Zo kunnen we opschalen en hiermee de ontwikkeling van nieuwe revolutionaire ideeën bekostigen, en onze Foxers een aantrekkelijke en afwisselende baan bieden.

Het organisatiemodel dat we hiervoor gebruiken, is business unit georiënteerd.  Onderling bestaat een nauwe samenwerking tussen de business units, waarbij gebruik wordt gemaakt van kennisdeling en uitwisseling van specialisten. Dit leidt tot een dynamische organisatie. Hierbij werken we zo nauw mogelijk samen met onze klanten en collega’s binnen Fox en de NCC Group.

We zorgen voor een gebalanceerd portfolio dat bestaat uit winstgevende en schaalbare producten, technische diensten en innovatieve projecten. Winstoptimalisatie op de korte termijn is niet onze belangrijkste drijfveer.

Wat is innovatie bij Fox?

Voor Fox is innovatie onmisbaar, omdat we hiermee borgen dat we onze klanten en de maatschappij veiliger blijven maken. Het dreigingslandschap ontwikkelt zich razendsnel en breidt zich uit. Reageren is onvoldoende, anticiperen is een vereiste. We zien innovatie als het creëren van nieuwe oplossingen die organisaties veiliger maken. Het dient een oplossing te zijn voor een concreet probleem.

Om dit succesvol te doen, vinden we nieuwe technieken uit, of bedenken we nieuwe toepassingen bij bestaande technieken.

De meeste ideeën komen voort uit een nauwe samenwerking met onze klanten. Door veel bij hen over de vloer te komen, ervaren en begrijpen we hun problemen en kennen we hun risico’s. Met onze technische slimheid komen daardoor de goede ideeën als vanzelf naar boven. Wanneer we nieuwe technologie ontwikkelen, betrekken we hierbij in een vroeg stadium onze klanten.

Wat bedoelen we met kwaliteit?

We zijn de experts op ons vakgebied omdat we investeren in kennis en ontwikkeling. Met deze kennis leveren we unieke resultaten voor onze klanten.

Kwaliteit zit niet alleen in onze dienstverlening of in onze technische oplossingen. In alles wat we doen zit de ambitie om het uitstekend te doen en elke dag nog een stapje beter. We streven optimale klantwaarde en –beleving na. Dat gaat ook over de ontvangst bij de receptie, de lunch en hoe snel je als klant teruggebeld wordt.

Het belangrijkste is natuurlijk het werk dat we leveren. Of het nu een rapport is of een apparaat, het moet gewoon van voor tot achter kloppen. Om dit te bereiken, is het een vereiste dat Foxers elkaars werk kritisch beoordelen.

Welke cultuur is er bij Fox?

Bij Fox werken we met passie en plezier. Onze cultuur karakteriseert zich onder meer door onderstaande punten:

 • We zijn met veel slimme nerds.
 • We waarderen en respecteren elkaar.
 • We communiceren informeel en weten elkaar makkelijk te vinden.
 • Vertrouwelijkheid en integriteit zijn voor ons vanzelfsprekend.
 • We hebben de ruimte om innovatieve ideeën te delen, onderzoeken en om te zetten in actie.
 • We leren van elkaar en van onze fouten.
 • We zijn altijd alert, op het paranoïde af.
 • We zijn eerlijk en open in communicatie en geven gevraagd en ongevraagd onze mening.
 • We zijn prettige collega’s.
 • We hebben echt lekkere koffie en een gezamenlijke lunch zonder kassa.

Hoe kijkt Fox naar loopbaanontwikkeling?

Vanuit de kernwaarden staat de ontwikkeling van Foxers centraal. Persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd. Je kunt jezelf verbreden of verdiepen binnen of juist buiten je eigen vakgebied. We hebben binnen Fox zowel technisch inhoudelijke als management groeipaden. Er zijn Foxers die binnenkwamen als stagiair, daarna pentester werden, daarna gingen programmeren en nu een sales rol hebben. Het volgen van studies, opleidingen, trainingen, cursussen of het bijwonen van congressen wordt gestimuleerd.

Wat is leiderschap binnen Fox?

Leiderschap staat binnen Fox voor richting, ruimte en resultaat. We geloven erin dat de beste resultaten worden behaald als het doel duidelijk is, maar taken niet worden voorgekauwd. Het is aan onze leiders om richting te geven en Foxers te faciliteren bij het uitvoeren van hun werk.

Foxers zijn kritische en eigenwijze mensen. We zijn geselecteerd op ons zelfstandige en kritische denkvermogen. We streven er samen naar om ons gemeenschappelijke doel te bereiken. We verwachten van al onze collega’s dat ze hun verantwoordelijkheid nemen, om zoveel mogelijk waarde toe te voegen voor het team en voor Fox.

Tot slot

We zijn trots dat we bij Fox werken en dragen dat ook graag uit.

Dit manifest borgt de continuïteit en het succes dat we nastreven. Daarnaast geeft het alle Foxers houvast bij het nemen van beslissingen. We delen met elkaar de ambitie om altijd naar dit manifest te handelen, al onderkennen we dat de praktijk soms weerbarstig en tegenstrijdig kan zijn.

Fox-IT for a more secure society

 

Over Fox-IT

Download ons manifest

For a more secure society
 • Experts
 • Services
 • Technology